Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
09-NQ/TU 06-06-2017 về việc lãnh đạo xây dựng đô thị văn minh đến năm 2020 của thị xã Cai Lậy
10-NQ/TU 06-06-2017 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Cai Lậy
01-NQ/TU 30-11-2015 Về xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Tất cả videos

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết