Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và các văn bản quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên (thường trực) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-05-2021 Ngày hết hạn 25-05-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định thay thế Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 06-05-2021 Ngày hết hạn 17-05-2021

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định thay thế Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 06-05-2021 Ngày hết hạn 17-05-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 14-04-2021 Ngày hết hạn 25-04-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
BC tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 23-06-2018 Ngày hết hạn 28-06-2018

0
Tải về
(21-lượt)

Xem các góp ý
BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
BC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (bảng chỉ tiêu)

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(20-lượt)

Xem các góp ý
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý

Danh sách tin Danh sách tin

Videos trang chủ Videos trang chủ

Danh sách album ảnh Danh sách album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết