Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 14-04-2021 Ngày hết hạn 25-04-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
BC tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 23-06-2018 Ngày hết hạn 28-06-2018

0
Tải về
(21-lượt)

Xem các góp ý
BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (bảng chỉ tiêu)

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(20-lượt)

Xem các góp ý
BC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày bắt đầu 21-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
BC Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
BC về việc rà soát trả lời ý kiến đóng góp của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - HĐND thị xã

Ngày bắt đầu 20-06-2018 Ngày hết hạn 25-06-2018

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình Về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày bắt đầu 18-06-2018 Ngày hết hạn 26-06-2018

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Nghị quyết Về việc Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày bắt đầu 18-06-2018 Ngày hết hạn 28-06-2018

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý

Danh sách tin Danh sách tin

Danh sách album ảnh Danh sách album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết