Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định thay thế Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh

Trích yếu:V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định thay thế Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh
Tóm tắt:
Đơn vị: THỊ XA CAI LAY
Ngày bắt đầu: 06-05-2021 Ngày hết hạn: 17-05-2021

Danh sách tin Danh sách tin

Videos trang chủ Videos trang chủ

Danh sách album ảnh Danh sách album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết