Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 709 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2003/QĐ-UBND 25-05-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây 0-lượt Xem
1937/QĐ-UBND 20-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 03425 QSDĐ/1/130 cấp ngày 10/3/1999 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ bà Trần Thị Thơi 0-lượt Xem
1936/QĐ-UBND 20-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 00816/QSDĐ/2421/QĐUB(H)7/04 cấp ngày 08/11/2004 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Đăng 0-lượt Xem
1935/QĐ-UBND 20-05-2022 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 00665/QSDĐ/48 cấp ngày 05/12/2002 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Từ 0-lượt Xem
1597/QĐ-UBND 29-04-2022 V/v điều chỉnh Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND thị xã Cai Lậy về việc thu hồi đất đối với hộ ông Đặng Văn Cho để thực hiện Công trình: Khu dân cư thương mại Mỹ Phú – Hạng mục thu hồi đất 1-lượt Xem
1513/QĐ-UBND 26-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 02545 QSDĐ/105 cấp ngày 02/11/1998 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Ẩn 0-lượt Xem
1512/QĐ-UBND 26-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01598 QSDĐ/1/62 cấp ngày 31/8/1993 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với bà Huỳnh Thị Phánh 0-lượt Xem
1366/QĐ-UBND 19-04-2022 Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H02973 cấp ngày 14/01/2008 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Lô 0-lượt Xem
1365/QĐ-UBND 19-04-2022 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hoàng thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1330/QĐ-UBND 18-04-2022 Về việc giao đất cho hộ bà Lê Thị Thanh Thúy thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1270/QĐ-UBND 14-04-2022 Về việc giao đất cho ông Trà Văn Hai thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1261/QĐ-UBND 13-04-2022 về việc giao đất cho hộ ông Văn Thành Điền thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4 1-lượt Xem
1260/QĐ-UBND 13-04-2022 về việc giao đất cho hộ ông Văn Thành Điền thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4 0-lượt Xem
1154/QĐ-UBND 12-04-2022 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Chung thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1155/QĐ-UBND 12-04-2022 Về việc giao đất cho bà Hồ Thị Là thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem