Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
01/02/2018 - Lượt xem: 3699

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

I. Vị trí, chức năng

1. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức và người làm công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thị xã.

d)  Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng, phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của Pháp luật.

đ) Tiếp sóng và phát sóng chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số lượng người làm việc:

 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

Các bộ phận giúp việc gồm:

- Tổ Hành chính - Kỹ thuật;

- Tổ Văn hóa, thể thao và tuyên truyền lưu động;

- Tổ Biên tập truyền thanh - truyền hình.

 II. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Cẩm Lệ

Giám đốc

0907.049.711

tranthicamle@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

Phó Giám đốc

0908656840

txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 209
  Tổng lượt truy cập: 2861192