Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức
01/01/2018 - Lượt xem: 316

Bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

*NĂM 2023

1. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Hoàng Trung)

2. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Thị Kiều Duyên)

3. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Thị Ái Nhi)

4. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý ( Trần Thị Thanh Ngọt)

* NĂM 2022

1. Quyết định bổ nhiệm công chức, quản lý (Nguyễn Thị Lộc)

2. Các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý 

3. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Hà Thị Ngọc Thính)

4. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Thị Kim Phụng)

5. Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý (Trần Đại Thắng)

6. Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Văn Năm)

7. Bổ nhiệm lại viên chức quản lý (Võ Văn Mẫn)

8. Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý (Phạm Hồng Chung)

9. Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý (Trà Thị Gọn)

10. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Nguyễn Thị Lài)

11. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Lê Thị Ngọc Diễm)

12. Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Phạm Thị Màng)

13. Quyết định bổ nhiện lại viên chức quản lý (Võ Thị Cúc Phương)

14. Quyết định bổ nhiệm công chức (Đinh Thanh Hóa)

15. Quyết định bổ nhiệm công chức (Nguyễn Hữu Thi)

16. Quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Cai Lậy

17. Quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Cai Lậy

* NĂM 2021

1. Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

* NĂM 2020

1. Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (Danh sách 1)

2. Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (danh sách 2)

* NĂM 2019

1. Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các cơ quan, đơn vị năm 2019

* NĂM 2018

1. Kế hoạch về việc bố trí sắp xếp lãnh đạo các đơn vị trường học  quý 4 -2018

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534