Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Hệ thống kho bạc nhà nước kỷ niệm ngày tái thành lập (01/4/1990-01/4/2023) và ngày truyền thống kho bạc (29/5)
30/03/2023 - Lượt xem: 114

​Năm 1946, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Nha Ngân khố quốc gia (cơ quan tiền thân của Kho bạc Nhà nước ngày nay) đã được thành lập vào ngày 29/5/1946 theo Sắc lệnh số 75/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành. Nha Ngân khố quốc gia có nhiệm vụ chủ yếu là nhằm tập trung quản lý các khoản thu về thuế; đảm bảo quốc phòng và thu tiền công phiếu kháng chiến; quản lý và giám sát các khoản cấp phát theo dự toán được duyệt; chịu trách nhiệm về xác nhận và thanh toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách; làm thủ tục quyết toán với cơ quan Tài chính; tổ chức phát hành giấy bạc Việt Nam trong toàn quốc; đấu tranh trên mặt trận tiền tệ để thu hẹp và loại bỏ các loại tiền của địch; tích cực đấu tranh để thể hiện các nguyên tắc cơ bản về thể lệ thu, chi và kế toán đại cương nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính ngay trong điều kiện đất nước đang có chiến tranh.

Hệ thống kho bạc nhà nước kỷ niệm ngày tái thành lập (01/4/1990-01/4/2023) và ngày truyền thống kho bạc (29/5)

Ảnh: Nha Ngân khố quốc gia 

Tiếp sau đó, ngày 20/7/1951 trước hoàn cảnh đất nước nói chung và nền tài chính quốc gia nói riêng gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 107/TTg ngày 20/7/1951 thành lập Kho bạc Nhà nước (viết tắt KBNN) và thuộc quyền quản trị của Bộ Tài chính. Lúc này, KBNN đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu là thu, chi quỹ ngân sách nhà nước. KBNN đã hoàn thành tốt việc từng bước xây dựng, củng cố chế độ tiền tệ độc lập tự chủ và đấu tranh với địch trên mặt trận tài chính – tiền tệ. Từ năm 1964, các hoạt động của KBNN do Vụ quản lý quỹ Ngân sách nhà nước thuộc Ngân hàng nhà nước đảm nhiệm, KBNN không tồn tại với tư cách là một tổ chức nhưng vẫn đảm, nhiệm quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, tập trung các khoản thu, cấp phát các khoản chi, tổ chức theo dõi và thống kê về tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước.

Bước sang thời kỳ đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính và tiền tệ, củng cố và nâng cao năng lực của Nhà nước trong việc quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngày 04/01/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 07/HĐBT tái thành lập hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng chính là quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước, tiền và tài sản tạm thu tạm giữ, huy động vốn cho ngân sách nhà nước, cho đầu tư phát triển đồng thời chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990. Từ đó, 01/4/1990 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm ngày tái thành lập ngành Kho bạc. Đây là dịp để các thế hệ công chức Kho bạc ôn lại những chặng đường phát triển, tri ân những tình cảm của Đảng, nhà nước, các Bộ ngành địa phương đã dành cho hệ thống Kho bạc từ đó khơi dậy niềm tự hào truyền thống của ngành đồng thời phấn đấu hướng đến một hệ thống Kho bạc hiện đại, phát triển bền vững.

Hơn 33 năm kể từ tái thành lập cho đến nay, hệ thống KBNN luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công; được Chính phủ và các cấp lãnh đạo tin tưởng giao phó thêm những trọng trách mới qua các thời kỳ. KBNN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý ngân quỹ và huy động vốn, tổng kế toán nhà nước đồng thời luôn tập trung ưu tiên hiện đại hóa công nghệ quản lý. KBNN là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp nối với truyền thống vẻ vang của hệ thống KBNN, trong gần 10 năm thành lập và phát triển, KBNN thị xã Cai Lậy đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cai Lậy nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung. KBNN thị xã Cai Lậy luôn nhận được sự đánh giá cao của Kho bạc tỉnh cùng với sự tín nhiệm, tin tưởng của các cơ quan ngành địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Liên tục từ năm 2015 đến nay, đơn vị luôn được ngành cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhiều cấp khen thưởng, trong đó thành tích nổi bật là được tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính (năm 2017) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2021).

Ngọc Tuyền

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534