Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
01/01/2018 - Lượt xem: 334

Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

*NĂM 2022

- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022; Danh mục các cuộc thanh tra

1. Thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đối với Chủ tịch UBND Phường 1

2. Thông báo kết luận Thanh tra trách nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy trong việc thực hiện chứng năng, nhiệm vụ được giao.

3. Thông báo kết luận Thanh tra trách nhiện Chủ tịch UBND xã Nhị Quý trong việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm ngừa năm 2021

4. Thông báo kết luận Thanh tra việc quản lý, sử dụng, trích nộp quỹ thi đua khen thưởng năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy

5. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

6. Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non 3/2 trong công tác quản lý, thu chi tài chính, tài sản công

7. Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND phường 5 trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

* NĂM 2021

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

2. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN 6 tháng đầu năm 2021Biểu đính kèm

3. Báo cáo công tác thanh tra quý II/2021; 

4. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý II/2021; Biểu đính kèm

5. Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2021

6. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 9 tháng đầu năm 2021

7. Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng, trích nộp quỹ thi đua khen thưởng năm 2020 của Phòng GD&ĐT

8. Quyết định  thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Nhị Quý trong công tác QLĐTXD đối với công trình Đường Bờ Gòn và Đường Đan kênh Cầu Kho

9. Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

10. Thông báo KL thanh tra trách nhiện của Chủ tịch UBND xã Nhị Quý trong QLĐTXD đối với công trình Đường Bờ Gòn và Đường đan Cầu Kho

11. Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

12. Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, trích nộp quỹ thi đua khen thưởng năm 2020 của Phòng GD&ĐT

* NĂM 2020

1.  Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của GĐ Trung tâm Y tế trong thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế

2. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của TP. Quản lý đô thị trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao 

3. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nhị Quý trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN, quản lý thu chi, tài sản công

4. Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu chi tài chính, mua sắm công của Trường THCS Nguyễn Văn Lo

5. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Văn hóa Thông tin trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN, quản lý thu chi, tài sản công

6. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh trong việc thực hiện quản lý thu chi, tài sản công; phòng chống tham nhũng

* NĂM 2019

1. BC công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019

2. Báo cáo thẩm tra công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết  khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019,

3. Báo cáo công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, phương hướng năm 2020

4. Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý thu chi tài chính, bỗi dưỡng CBCCVC của Phòng GD&ĐT

5. Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Phường 2 trong thực hiện các quy định về thanh tra, TCD, KNTC, PCTN

6. Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Phường 4 trong công tác quản lý thu chi ngân sách, tài sản công

7. Thông báo KL thanh tra việc chấp hành các quy định PL về quản lý thu chi tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Phòng GD&ĐT thị xã, Cai Lậy 

8. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Phường 2 trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN

9. Thông báo KL thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Phường 4 trong công tác quản lý thu chi tài chính, tài sản công

10. Quyết định thanh tra trách nhiệm của Ban QL chợ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

11. Quyết định thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng QLĐT trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

12. Quyết định thanh tra trách nhiệm của GĐ Trung tâm Y tế trong thực hiện các quy định PL về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế

13. Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của BQL chợ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

* NĂM 2018

1. Danh mục cuộc thanh tra năm 2018

2. Quyết định v/v thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng THCS Mai Thị Út, TH Thanh Hòa, MN Mỹ PhướcTây

3. Quyết định v/v thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Phường 3

4. Quyết định v/v thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Phường 1

5. Quyết định thanh tra việc cấp Giấy CNQSD đất hộ ông Nguyễn Văn Đức và bà Hồ Thị Như

6. Thông báo kết luận thanh tra việc cấp GCNQSD đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Đức, bà Hồ Thị Như

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534