Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu vào thị trường các nước
24/02/2023 - Lượt xem: 23

Hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu vào thị trường các nước

Bước 1: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tại địa phương để được hướng dẫn về thành phần hồ sơ.

Thành phần hồ sơ (3 bộ):

1. Đối với vùng trồng

- Tờ khai kỹ thuật (Có đính kèm biểu mẫu)- BẢN CHÍNH

- Bản mô tả chi tiết vùng trồng (Có đính kèm biểu mẫu).- BẢN CHÍNH

- Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có).

- Văn bản cam kết của các hộ nông dân cho tổ chức hoặc cá nhân đại diện vùng trồng và quản lý sử dụng mã số sau khi được phê duyệt (Kèm danh sách ký tên của từng hộ nông dân tham gia vùng trồng).

- Bản cam kết/Hợp đồng thu mua tại vùng trồng (đối với đại diện vùng trồng là doanh nghiệp)

- Quy trình kỹ thuật canh tác loại cây trồng xin cấp mã số.

- Sổ nhật ký canh tác tại vùng trồng.

- Quy trình kiểm soát sinh vật gây hại;

- Sổ theo dõi các sinh vật gây hại và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tại vùng trồng).

- Sổ theo dõi ruồi đục quả, rệp sáp theo theo ISPM6

- Hồ sơ bán sản phẩm (Sổ theo dõi mua bán sản phẩm).

- Sổ ghi chép người ra vào vườn trồng, tiêm chủng, khai báo y tế).

- Bảng câu hỏi Questionnaire

2. Đối với cơ sở đóng gói (3 bộ)

- Tờ khai kỹ thuật (Có đính kèm biểu mẫu)- bản chính

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản vẽ mặt bằng chi tiết cơ sở đóng gói.

- Sơ đồ và diễn giải quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý, đóng gói

- Chứng nhận HACCP/GMP/ ISO… (tương đương) (nếu có).

- Bản cam kết hoặc Hợp đồng thu mua tại vùng trồng

- Sổ ghi chép mua, bán sản phẩm trái cây từ vùng trồng

- Danh sách MSVT đang quản lý, sử dụng.

- Biện pháp Kiểm soát SVGH, động vật tại cơ sở đóng gói;

- Sổ ghi chép giám sát côn trùng, động vật.

- Sổ ghi chép hóa chất sử dụng trong sơ chế, đóng gói.

- Quy trình kiểm soát khử trùng, vệ sinh khu vực đóng gói;

- Sổ ghi chép vệ sinh cơ sở đóng gói

- Sổ theo dõi hiệu chỉnh định kỳ thiết bị theo quy định của nước nhập khẩu;

- Danh sách nhân công làm việc tại cơ sở đóng gói;

- Danh sách nhân công tại cơ sở đóng gói được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19

- Danh sách nhân công tại cơ sở đóng gói được tập huấn nội bộ

- Sổ ghi chép người ra vào cơ sở đóng gói

- Phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở đóng gói

- Phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đóng gói

- Bảng câu hỏi Questionnaire

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp mã số

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ về Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tại địa phương.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ (cả về thành phần hồ sơ và thông tin trong hồ sơ) gửi về Chi cục Trồng trọt và BVTV để tiến hành kiểm tra thực địa.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ (thiếu thành phần hồ sơ hoặc thiếu thông tin trong hồ sơ) thì hướng dẫn, yêu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung và gửi hồ sơ lại.

Bước 3: Kiểm tra thực địa

Sau khi nhận được hồ sơ từ Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Trồng trọt và BVTV sẽ thông báo cho vùng trồng, cơ sở đóng gói tiến hành kiểm tra thực địa tại vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Nội dung kiểm tra:

1. Đối với vùng trồng

- Diện tích và điều kiện canh tác trong vùng trồng.

- Sổ sách ghi chép (nhật ký canh tác) về các tác động lên vùng trồng.

- Vệ sinh trên đồng ruộng.

- Thành phần dịch hại trong vùng sản xuất.

- Sử dụng thuốc BVTV, phân bón trong vùng sản xuất.

- Lấy định vị GPS.

2. Đối với cơ sở đóng gói

- Kiểm tra quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý, đóng gói.

- Các điều kiện về nguồn nước, điện, các thiết bị dùng trong đóng gói, hóa chất, bao bì, pallet,… đảm bảo theo yêu cầu TCCS 775:2020/BVTV.

- Các hồ sơ ghi chép về mua, bán sản phẩm, hồ sơ về kiểm soát sinh vật gây hại, hồ sơ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhận sự,…

Bước 4: Hoàn thiện thông tin, báo cáo và gửi hồ sơ Cục BVTV

- Nếu các tiêu chí kiểm tra nêu trên đáp ứng yêu cầu nhập khẩu. Chi cục Trồng trọt và BVTV hoàn thiện biên bản, báo cáo và gửi hồ sơ về Cục BVTV.

- Nếu các tiêu chí kiểm tra nêu trên không đáp ứng đuợc yêu cầu nhập khẩu. Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu khắc phục, sau khi khắc phục xong gửi thông báo về Chi cục để được kiểm tra lại.

Bước 5: Thông báo cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xin cấp mã số vùng trồng xuất khẩu

Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo cho cá nhân/ tổ chức/doanh nghiệp mã số được cấp khi nhận kết quả từ Cục BVTV./.

Biểu mẫu đính kèm:

Biểu mẫu mã số vùng trồng

Biểu mẫu cơ sở đóng gói

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 194
  Tổng lượt truy cập: 2861177