Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công
01/01/2018 - Lượt xem: 290

Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công

NĂM 2023

1. Về kế hoạch đầu tư công năm 2023

2. Nghị quyết Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân thị xã quản lý năm 2023

NĂM 2022

1. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND thị xã quản lý

3. Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch đầu tư công năm 2022

NĂM 2021

1. Nghị quyết về  đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách thị xã

2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND thị xã quản lý; Danh sách công trình

3. Nghị quyết về điều chỉnh, dừng thực hiện, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND thị xã quản lý

4. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021

NĂM 2020

1. Nghị quyết về đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách thị xã

NĂM 2019

1. Nghị quyết về đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách thị xã

2. Các nghị quyết về đầu tư công có liên quan

3. Nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách thị xã

NĂM 2018

1. Nghị quyết về đầu tư công năm 2018 từ nguồn ngân sách thị xã

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534