Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cai Lậy triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
28/04/2022

            ​Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cùng ngày 27/4/2022 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản số 3131/NHCS-TDSV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể như sau:

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cai Lậy triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

          1.  Đối tượng và điều kiện vay vốn

          1.1. Đối tượng vay vốn

          Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

          1.2. Điều kiện vay vốn

          a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

          b) Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

          c) Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

          d) Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23/01/2020.

          2. Nguyên tắc vay vốn

          2.1. Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay;

          2.2. Khách hàng phải trả nợ cả gốc và lãi đúng hạn.

          3. Mục đích sử dụng vốn vay

          Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

          4. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

          5. Mức vốn cho vay

          5.1.Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

          5.2.Tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

          5.3. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH nơi cho vay xác định dựa trên Phương án vay vốn của khách hàng.

          6. Lãi suất cho vay

          6.1. Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

          6.2. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

          7. Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay

          7.1. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

          7.2. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay

          Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

          8. Bảo đảm tiền vay

          8.1. Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

          8.2. Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

          9. Hồ sơ vay vốn

          9.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp

          a) Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

          b) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

          - Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp:

          + Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục do chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định cho phép thành lập

          + Trường mầm non dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục do Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định cho phép thành lập.

          - Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục do Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

          - Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng:

          + Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục: Người đại diện thực hiện vay vốn là chủ nhóm trẻ/chủ cơ sở/cá nhân đại diện của pháp nhân thành lập cơ sở/người đại diện được các thành viên góp vốn của cơ sở ủy quyền đối với trường hợp cơ sở có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, thể hiện trên Quyết định cho phép thành lập và/hoặc trong Quy chế hoạt động, biên bản góp vốn của Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

          + Trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục:

          Người đại diện vay vốn là chủ tịch Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường có Hội đồng quản trị chưa chuyển đổi sang Hội đồng trường) /Nhà đầu tư, đại diện Nhà đầu tư/ hoặc người được Hội đồng trường/Hội đồng quản trị, các thành viên góp vốn ủy quyền, thể hiện trên Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Quyết định công nhận Hội đồng trường/Hội đồng quản trị và/hoặc trong Điều lệ/Quy chế hoạt động của Trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục.

          - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

          - Văn bản bổ nhiệm/công nhận/cử người đứng đầu theo quy định của Điều lệ/Quy chế hoạt động của tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

          c) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

          d) Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng vay vốn và đối tượng vay vốn (nếu có).

          đ) Bản gốc/Bản chính văn bản của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Nhà đầu tư hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Nhà đầu tư/Các thành viên góp vốn về việc chấp thuận/phê duyệt cho cá nhân đại diện của cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục thực hiện vay vốn tại NHCSXH (theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng vay vốn và đối tượng vay vốn có quy định).

          e) Đối với trường hợp trường mầm non dân lập, tư thục và trường tiểu học tư thục được tổ chức hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp thì ngoài các hồ sơ, giấy tờ quy định nêu trên cần cung cấp cho NHCSXH các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

          f) Trường hợp khách hàng vay vốn là chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của một pháp nhân thì phải có văn bản ủy quyền vay vốn của pháp nhân và pháp nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc trả nợ vay ngân hàng.

          g) Giấy tờ khác liên quan đến thực hiện bảo đảm tiền vay

          - Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ký Bên thế chấp trên Hợp đồng thế chấp tài sản;

          - Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản (nếu có) trong trường hợp pháp luật quy định tài sản thế chấp phải mua bảo hiểm;

          - Bản gốc văn bản uỷ quyền (có công chứng) của các đồng sở hữu đồng ý cho Bên thế chấp dùng tài sản để làm tài sản thế chấp (nếu có);

          - Một số giấy tờ khác liên quan đến bảo đảm tiền vay.

          9.2. Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay, khách hàng và các bên liên quan cùng lập

          - Hợp đồng tín dụng theo mẫu số 05/TDMNTH;

          - Biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp theo mẫu số 03/BĐTV;

          - Hợp đồng thế chấp tài sản theo mẫu số 04/BĐTV;

          - Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm tiền vay có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

          Địa chỉ: 687 QL1, khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

          ​Số điện thoại 02733.917.220

                        Nguyễn Hỏi - PGD NHCSXH huyện Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1109
  Tổng lượt truy cập: 2686666