Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Nhị Quý hoàn thành tiêu chí 16 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
05/03/2022

           Xã Nhị Quý là hai xã ven nằm về phía Đông Nam của thị xã Cai Lậy, xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2019. Ngay sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, chính quyền và nhân dân Xã Nhị Quý tiếp tục tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu xã sẽ được công nhận danh hiệu Xã nông thôn mới nâng cao đầu năm 2022.

           Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Nhị Quý đã xây dựng kế hoạch duy trì nâng cao tiêu chí 17 về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 16 để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc ra quân, tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xanh – sạch – đẹp.

Nhị Quý hoàn thành tiêu chí 16 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

 

           Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng hướng vào nông dân, nông nghiệp, nông thôn, trong đó người dân là chủ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Nhị Quý đã chỉ đạo rà soát các phần việc, phân trách nhiệm, lộ trình thời gian, phương pháp cách làm cụ thể. Nhân dân chung tay cùng chính quyền xây dựng tiêu chí 16 để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý đã tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang môi trường như: trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng, cột cờ, ra quân thu gom rác, chặt mé cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Kết hợp tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chung; nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tập trung, giảm thiểu tối đa hậu quả ô nhiễm môi trường từ lượng rác thải này

          Đến nay, xã Nhị Quý đạt kết quả sau:

          - Chỉ tiêu 16.1: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 100%

          - Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định đạt 71,31%.

          - Chỉ tiêu 16.3 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 31,2%.

          - Chỉ tiêu 16.4 Tỷ lệ đường xã, ấp, đường dân sinh có rãnh thoát nước (không bị đọng nước) và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây xanh toàn tuyến đạt 31,43%

          - Chỉ tiêu 16.5 Có mô hình bảo vệ môi trường (xã Nhị Quý có tổ thu gom rác thải, mô hình phụ nữ 05 không 03 sạch, tuyến đường nông dân chung tay bảo vệ môi trường, Đoàn thanh niên có phong trào “Chống rác thải nhựa”) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng

          - Chỉ tiêu 16.6 Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững đạt 100%

          Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xã Nhị Quý đã đạt tiêu chí 16 trong xã nông thôn mới nâng cao đúng theo lộ trình đề ra. Và quyết tâm giữ vững, nâng chất tiêu chí này, Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì và nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong đó tập trung các nội dung: thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; duy trì các tuyến đường hoa và các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn xã; tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào các bể đã được UBND xã bố trí, duy trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định; tiếp tục tuyên tuyền vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn và đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt để nâng chất tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt./.

Phòng TN&MT thị xã Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1123
  Tổng lượt truy cập: 2686680