Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Phân bổ chỉ tiêu, biên chế
01/01/2018 - Lượt xem: 337

Phân bổ chỉ tiêu, biên chế

* NĂM 2022

1. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022

2. Về việc tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022 trên địa bàn thị xã Cai Lậy; Danh sách

* NĂM 2021

1. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021; Danh sách kèm theo

2. Quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị xã Cai LậyDanh sách

3. Số lượng Phó Trưởng phòng của từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy; Danh sách 

* NĂM 2020

1. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020

2. Quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2020

3. Quyết định điều chỉnh số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2020

4. Quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2020 trên địa bàn thị xã Cai LậyDanh sách

* NĂM 2019

1. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019

2. Quyết định 2589 về tạm giao số lương người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019 trên địa bàn thị xã

3. Quyết định 4391 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019 trên địa bàn thị xã

* NĂM 2018

1. Quyết định tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018

2. Quyết định về giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018

3. Quyết định về giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018

4. Quyết đinh về giao số người làm việc trong Trung tâm dịch vụ nông nghiệp năm 2018

5. Công khai thông tin tuyển dụng trên báo Ấp Bắc

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534