Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần phát triển kinh tế - xã hội
10/06/2022

          Qua 5 năm từ 2017-2022, thị xã Cai Lậy có 56.407 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 35.704 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp, đạt 63,2% so tổng số hộ đăng ký, trong đó cấp Trung ương có 17 hộ, cấp tỉnh 3.155 hộ, cấp thị xã 7.369 hộ, cấp xã-phường 25.163 hộ.

           Trong 5 năm qua, Hội nông dân thị xã và cơ sở kết hợp các ngành chức năng mở 240 cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao KHKT và 27 lớp dạy nghề cho hơn 11.700 lượt hội viên về chương trình “ 3 giảm, 3 tăng” trên cây lúa, chương trình IPM trên cây có múi, các chương trình khuyến nông-khuyến ngư, chăn nuôi thú y, giúp nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng. Song song với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội còn kết hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân, trợ vốn, cây, con giống cho hơn 6.200 lượt hộ số tiền trên 259,7 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của thị xã Cai Lậy đến cuối năm 2021 còn 1,24 %, hộ cận nghèo còn 4 %.

Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần phát triển kinh tế - xã hội

 

        Ông Nguyễn Văn Đức, xã Tân Phú  với mô hình sản xuất lúa giống

          Thông qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, thu nhập từ 100 triệu đến vài tỉ đồng/năm, số hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm hàng năm đều tăng, số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng hơn so với giai đoạn 2012-2017. Điển hình như ông Nguyễn Văn Đức, ở Ấp Bắc, xã Tân Phú, với mô hình sản xuất lúa giống thu nhập 340 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương theo mùa vụ, giúp 2 hộ nghèo bằng hình thức cho mượn vốn sản xuất lúa đến hết mùa vụ. Ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp 6, xã Tân Bình với mô hình trồng mít thái siêu sớm, chăn nuôi bò thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 hộ …

          Kinh tế phát triển nông dân tích cực đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng gia đình văn hóa, ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Trong 5 năm qua các cấp hội phát triển nhiều hội viên mới và giớí thiệu kết nạp hội viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Nâng đến nay, thị xã Cai Lậy có 15.376 hội viên nông dân sinh hoạt ở 574 Chi, Tổ hội cơ sở. Qua phân loại trên 96 % Chi, Tổ hội đạt loại A và 100% cơ sở hội đạt vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở thị xã Cai Lậy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc tổ chức triển khai phát động thực hiện phong trào thi đua “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” có nơi, có lúc chưa mang tính đồng bộ, một bộ phận nông dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề, tỷ lệ hộ tham gia đăng ký còn thấp. Một số tiêu chí để đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chưa cụ thể và phù hợp với tình hình sản xuất của hộ nông dân. Việc bình xét, công nhận hộ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp có nơi chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Sự phối hợp hoạt động giữa các ngành đôi lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến kết quả chuyên đề. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền thiếu sự quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện chuyên đề. Kinh tế tập thể tuy có hình thành nhưng số lượng còn ít, còn lún túng trong hoạt động. Không chủ động giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Thời gian tới, thị xã Cai Lậy đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp-nông thôn và nông dân. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, chuyển dịch cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh, góp phần hình thành những vùng sản xuất tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu thị trường.

           Phối hợp các ngành tham mưu UBND thị xã tiếp tục phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên phát động nông dân đăng ký thi đua và bình xét các doanh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giỏi các cấp./.

                                                                              Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 63
  Tổng lượt truy cập: 2740226