Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy họp mặt ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03/2023
26/03/2023 - Lượt xem: 51

​Sáng ngày 20/03/2023, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy. Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Công tác gia đình và Dân số thị xã Cai Lậy tổ chức họp mặt ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023 và ôn lại Kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 –2023). Đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể thị xã, Ban chỉ đạo các xã – phường và các gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự.

Thị xã Cai Lậy họp mặt ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03/2023

Tại buổi họp mặt: Sau chương trình văn nghệ, các đại biểu ôn lại Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03, ngày Quốc tế hạnh phúc được Liên hiệp quốc thông qua từ tháng 6/2012 và đã có trên 193 quốc gia trên thế giới hưởng ứng và cuối cùng Liên hiệp quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là ngày “Quốc tế hạnh phúc”, bởi đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên ngày và đêm có độ dài bằng nhau, biểu tượng cho sự hài hoà, cân bằng của vũ trụ, là chìa khoá để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 80 Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh soạn thảo tháng 2/1943, Tuyên dương 3 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh và 16 gia đình văn hóa tiểu biểu cấp thị xã. Thông qua các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của gia đình; Về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình; Về kỷ năng, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình. Dịp này, UBND thị xã Cai Lậy đã khen thưởng 16 gia đình văn hóa tiểu biểu và 5 cá nhân có nhiều hoạt động tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng cộng đồng, xã hội, hạnh phúc bền vững./.  

Nguyễn Bảy

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534