Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy thực hiện các mô hình hỗ trợ người trồng lúa nhằm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
24/11/2022 - Lượt xem: 61

          Thực hiện chính sách hỗ trợ người trồng lúa nhằm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.  Năm 2022, từ nguồn kinh phí được phân bổ, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy giao Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã thực hiện 28 mô hình với diện tích 280 ha gồm 02 mô hình lúa áp dụng kỹ thuật 1 Phải 5 Giảm, 01 mô hình lúa sản xuất theo hướng hữu cơ và 25 mô hình lúa Ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình được thực hiện vụ Đông Xuân 2022-2023 ở 5 xã gồm Mỹ Phước Tây (70 ha), Mỹ Hạnh Trung (60 ha), Mỹ Hạnh Đông (50 ha), Tân Bình (50 ha) và Tân Phú (50 ha). 

         Các mô hình sản xuất lúa được triển khai nhằm hỗ trợ người trồng lúa để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hiệu quả, giảm thất thoát phân bón và vật tư nông nghiệp đặc biệt trong giai đoạn vật tư nông nghiệp đang ở mức cao như hiện nay.

Thị xã Cai Lậy thực hiện các mô hình hỗ trợ người trồng lúa nhằm bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

 

          Nông dân tham gia mô hình theo hình thức tự nguyện, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật với các kỹ thuật như: sử dụng giống lúa chất lượng cao cấp xác nhận, áp dụng 1 Phải 5 giảm, sử dụng phân tan chậm thông minh hoặc phân hữu cơ thực hiện mô hình,... Nông dân được hỗ trợ 40% lượng giống xác nhận, 40% phân bón và chế phẩm sinh học và 60% lượng giống và phân bón, vật tư còn lại nông dân đối ứng  cùng loại và nhà cung cấp được hỗ trợ để đảm bảo đồng nhất chất lượng, thuận lợi đánh giá hiệu quả mô hình. Hiện các đơn vị thực hiện chủ đầu tư đang  hỗ trợ giống, vật tư để thực hiện các mô hình./.

Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 204
  Tổng lượt truy cập: 2861187