Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông báo lấy ý kiến đối với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Tân Phú
02/12/2022 - Lượt xem: 75

Thông báo lấy ý kiến đối với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Tân Phú

 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 05/5/2021 của Thị ủy Cai Lậy về tăng cường sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng quản lý và phát triển đô thị và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xã Tân Phú phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 và được phê duyệt tại Công văn số 459/UBND-KT ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Xã Tân Phú đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt 100% trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và duy trì kết quả xây dựng xã nông thôn mới, gồm:

1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch

 - Chỉ tiêu 1.1: xã có Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú đến năm 2035 đã được phê duyệt theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND thị xã Cai Lậy.

- Chỉ tiêu 1.2: có quy chế quản lý quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 4442/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND thị xã Cai Lậy.

- Chỉ tiêu 1.3 về quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tân Phú, có điểm dân cư quy hoạch với diện tích khoảng 4,98 ha, đáp ứng nhu cầu về đất ở và điểm dân cư tập trung, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, được phê duyệt tại Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND thị xã Cai Lậy

2. Tiêu chí số 2 về Giao thông

- Chỉ tiêu 2.1 Đường xã: Có 2 tuyến chiều dài 6,960 km, được bêtông hóa đạt chuẩn 6,960 km đạt 100%, Hệ thống chiếu sáng đạt 100%. Có hàng rào cây xanh sạch đẹp. Có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, giờ giảm tốc, cây xanh theo quy định.

- Chỉ tiêu 2.2 Đường ấp, liên ấp: Xã có 11 tuyến với chiều dài 15,52km, được cứng hóa đạt 100%,  được bảo trì hàng năm. Xã có 79,19 % tuyến đường ấp được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, các tuyến đường ấp đều có bảng tên đường, cây xanh đảm bảo sáng, xanh - sạch - đẹp.

- Chỉ tiêu 2.3 Đường ngõ xóm: Xã có 12 tuyến với chiều dài 4,860km, cứng hóa không lầy lội mùa mưa đạt 100% (theo quy định ≥ 90%)

- Chỉ tiêu 2.4  Đường trục chính nội đồng: Không quy hoạch.

3. . Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai

- Chỉ tiêu 3.1 Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: đạt 100%.

- Chỉ tiêu 3.2 Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững: Đạt.

- Chỉ tiêu 3.3 Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước >60%: Cây trồng chủ lực của địa phương là cây lúa, với diện tích là 350 ha, trong đó 267 ha áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước đạt 76,28% tổng diện tích cây lúa trên địa bàn xã.

- Chỉ tiêu 3.4 Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm: Đạt.

- Chỉ tiêu 3.5 Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi: Đạt.

- Chỉ tiêu 3.6 Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: đạt.

4. Tiêu chí số 4 về Điện

 Trên địa bàn xã có 1.575/1.575 hộ sử dụng điện đạt 100%. Đối với hệ thống điện trong nhà: Hệ thống điện trong nhà của tất các hộ sử dụng điện đều có bảng điện tổng, aptomat, cầu chì, ổ cắm, dây dẫn điện sử dụng loại có vỏ bọc cách điện, được lắp đặt cố định trên tường hoặc khung nhà, đảm bảo cách điện và an toàn trong sử dụng điện.

5. Tiêu chí số 5 về Giáo dục

- Chỉ tiêu 5.1 Tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: Đạt 100%. Xã 2 trường học gồm có Trường Mầm non ấp Bắc có cơ sở vật chất mức 02, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ấp Bắc có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt mức độ 01.

- Chỉ tiêu 5.2 Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: Đạt. Tổng số trẻ 5 tuổi phải huy động là 104 trẻ năm học 2022-2023, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: 104/104 trẻ;

- Chỉ tiêu 5.3 Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS (Mức độ 3): đạt

- Chỉ tiêu 5.4 Đạt chuẩn xóa mù chữ (Mức độ 2): đạt.

- Chỉ tiêu 5.5 Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: (xếp khá).

- Chỉ tiêu 5.6 Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Đạt. Các mô hình như:

 *Trường Mầm non: Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà banh, xe đạp mini xe đẩy ô tô, thang leo-vách leo…

*Trường Tiểu học và THCS: Có các mô hình như : Sân bóng chuyền: , sân cầu lông, Bể bơi, sân bóng đá Mini, sân bóng chuyền hơi, sân bóng rổ,… đã giúp cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền nâng cao thể chất.

6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa

- Chỉ tiêu 6.1 Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên: Đạt, với các dụng cụ như: sân bóng chuyền, xà đơn, xe đạp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, nhà văn hóa liên ấp.

- Chỉ tiêu 6.2 Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định: Đạt.

- Chỉ tiêu 6.3 Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và chuẩn nông thôn mới 100%: Có 05/05 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định, đạt 100%.

7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã có Chợ Tân Phú đáp ứng các yêu cầu theo quy định của tiêu chí chợ đạt chuẩn, tổng diện tích 3.921m2. Gồm 2 khu vực với tổng số 120 quầy, sạp với diện tích 1.255m2 gồm: nhà lồng chợ hàng tiêu dùng 48 quầy sạp và hàng thực thẩm 72 quầy sạp. Chợ Tân Phú bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh thuận lợi cho việc kinh doanh và đảm bảo an toàn thực phẩm và phân khu chức năng thành từng khu vực riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo, được ngăn cách bởi đường đi có chiều rộng tối thiểu 1,5m .

Chợ đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy;thoát nước, xử lý chất thải và thu gom rác thải,…

8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông

- Chỉ tiêu 8.1 Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: Đạt. Xã có 01 Bưu điện văn hóa đạt chuẩn.

- Chỉ tiêu 8.2. Thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: trên địa bàn xã có 3.477/4.338 người trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tỷ lệ 80,15%.

- Chỉ tiêu 8.3. Dịch vụ báo chí, truyền thông: Đạt.

- Chỉ tiêu 8.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội: Đạt.

- Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng: Đạt. Xã có mạng wifi miễn phí tại khu di tích Ấp Bắc. Xã đang khai thác, cung cấp wifi miễn phí tại các điểm công cộng khác như Nhà văn hoá xã, Nhà văn hóa liên ấp, công viên xã, …

9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư

- Trên địa bàn xã không phát sinh hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

- Tỷ lệ hộ nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố: Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố của xã 1.482/1.482 căn đạt 100% (chỉ tiêu 80%).

10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 (triệu đồng/người) của xã 65,492 triệu đồng/người/năm.

11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 của xã là 2,47% (39/1.581 hộ).

12. Tiêu chí số 12 về Lao động

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng cho cả nam và nữ) đạt 76,29%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng cho cả nam và nữ) đạt 38,09%.

- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn đạt 36,29%.

13. Tiêu chí số 13: về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

- Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định: đạt.

- Chỉ tiêu 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn : xã có sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao: cơm cháy chà bông cô Đèo của hộ kinh Doanh Võ Thị Đèo.

- Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm ≥01 mô hình.

- Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã: có.

- Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử: Xã Tân Phú xác định cây lúa là sản phẩm chủ lực của địa phương, có bán qua kênh thương mại sàn giao dịch điện tử Zalo.

- Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng: đang chờ Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng lúa xuất khẩu đối với 44,45 ha với 55 hộ dân trồng lúa của xã.

- Chỉ tiêu 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội: Đạt. Xã Tân Phú có 1 điểm du lịch là di tích chiến thắng Ấp Bắc được triển khai quảng bá trên ứng dụng Internet, mạng xã hội.

- Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị: xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa và tận dụng phụ phẩm để trồng nấm rơm đạt hiệu quả.

 14. Tiêu chí số 14 về Y tế

- Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 95,81 %.

- Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ 90,77% (theo quy định  ≥ 90%).

- Chỉ tiêu 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt đạt 41,23% (theo quy định 40%).

- Chỉ tiêu 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 90,87% (theo quy định ≥70%).

15. Tiêu chí số 15 về Hành chính công

- Chỉ tiêu 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: Đạt

- Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: Đạt.

- Chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy địnhvà không để xảy ra khiếu nại vượt cấp: Đạt.

 16. Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật

- Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận là Mô hình phối hợp nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở

- Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đật 100 % (theo quy định ≥90%).

- Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu ≥90%: đạt. Trong năm xã Tân Phú không có đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.

17. Tiêu chí số 17 về Môi trường

- Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường: Đạt.

- Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%.

- Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: tỷ lệ hộ tham gia đóng phí thu gom rác 96,31% (theo quy định >95%).

- Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả: đạt 57,57% (theo quy định ≥35%).

- Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt đạt 53,78% (theo quy định  ≥50%).

- Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 100%.

- Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường như thức ăn gia súc, tủ gốc, làm nấm: đạt 83,21% (theo quy định ≥80%).

- Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥85%: đạt.

- Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch: Đạt.

- Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: ≥10%, có 3/29 trường hợp hỏa táng người chết chiếm 10,34%.

- Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn: 4m2/người: đạt.

- Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: đạt 70,49 % (theo quy định ≥70%).

18. Tiêu chí về Chất lượng môi trường sống

- Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung: đạt 100%.

 - Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm: 116 lít/người/ngày đêm (theo quy định ≥60 lít).

- Chỉ tiêu 18.3.Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: ≥60%: đạt

- Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm: 100%: đạt

 - Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã: Đạt: không có sự cố về an toàn thực phẩm

 - Chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm: 100%: đạt.

- Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch là 94,58%  (theo quy định ≥80%).

- Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường: Trên địa bàn xã không có quy hoạch bãi chôn lắp chất thải sinh hoạt

19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh

- Chỉ tiêu 19.1: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân: Đạt.

- Chỉ tiêu 19.2: Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòngcháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Đạt.

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú đã lập các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng dẫn tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nay Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã được biết và đóng góp ý kiến đối với kết quả mức độ, Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Tân Phú được đăng trên trang thông tin điện tử của thị xã https://txcailay.tiengiang.gov.vn).

Mọi ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao của xã Tân Phú xin vui lòng gởi về Ủy ban nhân dân thị xã tại Phòng Hành chính, địa chỉ số 70, đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Tân Phú

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 196
  Tổng lượt truy cập: 2861179