Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông báo về việc công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035
01/07/2019 - Lượt xem: 6153

Căn cứ quy định về công bố, công khai quy hoạch của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo về việc công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035 như sau:

Thông báo về việc công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035

1. Nội dung công bố:

- Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035.

- Các bản đồ chính: Bản đồ định hướng phát triển không gian, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035 được duyệt.

2. Hình thức công bố:

- Tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch thị xã Cai Lậy đến năm 2035;

- Trưng bày pano bản vẽ tại Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy và Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Thực hiện công bố rộng rãi và công khai quy hoạch trên trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy, qua truyền thanh, truyền hình thị xã và truyền thanh của các xã, phường.

3. Phân công, tổ chức thực hiện:

3.1. Phòng Quản lý đô thị:

- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên và Ủy ban  nhân dân các xã, phường trưng bày vẽ tại Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện công bố rộng rãi và công khai quy hoạch qua truyền thanh, truyền hình thị xã và đài truyền thanh của các xã, phường.

- Giao Phòng Quản lý đô thị là đầu mối cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định.

3.2. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với phòng Quản lý đô thị niêm yết bản vẽ quy hoạch tại Ủy ban nhân dân các xã, phường và thực hiện công bố rộng rãi và công khai quy hoạch qua truyền thanh của các xã, phường.

Trên đây là thông báo về việc công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035, xin thông báo đến các cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Chi tiết:

1. Quyết định phê duyệt

2. Sơ đồ định hướng QH

3. Sơ đồ phân khu

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 210
  Tổng lượt truy cập: 2861193