Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông tin luân chuyển, điều động
01/01/2018 - Lượt xem: 406

Thông tin luân chuyển, điều động

*NĂM 2023

Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý (Trần Thị Thuỷ Tiên)

Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý ( Trần Văn Tám)

*NĂM 2022

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; Danh sách chuyển đổi; Danh sách tạm hoãn

1. Quyết định về việc chuyển công tác viên chức đối với bà Phạm Hồng Dung

2. Quyết định chuyển công tác viên chức đối với ông Nguyễn Hồng Huỳnh

3. Quyết định chuyển công tác viên chức đối với bà Trần Thị Bích Ngân

4. Quyết định chuyển công tác viên chức đối với bà Phùng Thị Cẩm Duyên

5. Quyết định chuyển công tác viên chức đối với bà Thái Thị Tiến Pha

6. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với ông Nguyễn Hồng Phúc

7. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với bà Võ Ngọc Thuyền

8. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với bà Lê Thị Hồng Gấm

9. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với bà Nguyễn Thị Hồng Châu

10. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với bà Huỳnh Thị Ngọc Thắm

11. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức với bà Nguyễn Thị Dung

12. Quyết định về việc điều động, bố trí đối với bà Nguyễn Thị Thanh Loan

13. Quyết định về việc điều động, bố trí đối với bà Nguyễn Thị Kiều

14. Quyết định về viêc điều động, bố trí đối với ông Trần Kim Tuyền

15. Quyết định về việc chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý đối với bà Phạm Thị Thiên Minh

16. Quyết định về việc điều động công chức (Nguyễn Văn Quân)

* NĂM 2021

1. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021Danh sách đính kèm

2. Các quyết định chuyển đổi vị trí công tác viên chức

3. Các quyết định điều động, luân chuyển công chức cấp xã năm 2021

4. Quyết định Về việc điều động, bố trí đối với ông Tạ Minh Phong - công chức Văn hóa – Xã hội Phường 1, thị xã Cai Lậy

5. Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với ông Phạm Thanh Toàn 

* NĂM 2020

1. Các quyết định điều động, luân chuyển công chức cấp xã năm 2020

2. Quyết định kỷ luật công chức VPTK xã Mỹ Hạnh Đông

3. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020Danh sách đính kèm

4. Kế hoạch điều động luân chuyển cán bộ công chức lãnh đao cấp phòng giai doạn 2018 2021

* NĂM 2019

1. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

2. Các quyết định điều động công chức, viên chức năm, 2019

* NĂM 2018

1. Kế hoạch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2018

2. Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng giai đoạn 2018 - 2021

3. Thông báo việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2018

4. Danh sách các đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

5. Các quyết định điều động luân chuyển công chức năm,2018

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534