Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Xã Phú Quý tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan
20/09/2022

      ​Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND Phú Quý không ngừng quan tâm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; công chức, viên chức được giao nhiệm vụ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình, thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Xã Phú Quý tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan

      Đặc biệt, qua đợt kiểm tra của UBND tỉnh về thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính cải cách quản trị và hành chính công cho thấy những kết quả đáng phấn khởi của UBND xã Phú Quý, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Kết quả cụ thể, 09 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ xã đã nhận và giải quyết tổng số là 914 trường hợp việc và đã giải quyết đúng hẹn là 914 lượt hồ sơ, hồ sơ trể hẹn 00 hồ sơ, đang giải quyết 00 hồ sơ. Hồ sơ trực tuyến là 914; Hồ sơ trực tiếp là 502. Thời gian tới xã cần tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu về công tác giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu trên 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Đẩy mạnh cung cấp thông tin về giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử xã và các hình thức phù hợp khác; tổng hợp, thông báo công khai hàng tháng kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã và trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, zalo; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi có hồ sơ giải quyết quá hạn. Tăng cường phổ biến tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử xã, các trang mạng xã hội zalo, facebook... để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công tại các xã, đồng thời xây dựng các giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực đẩy mạnh tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tối thiểu đạt 70% trên tổng số hồ sơ của cơ quan, mức độ 4 trên tổng hồ sơ đạt tối thiểu 30% trở lên.Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức không làm hết trách nhiệm, dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm, muộn cho tổ chức, công dân hoặc có hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ.Tăng cường sự phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc xã và giữa các phòng  thị xã với xã,; tiếp hợp trong giải quyết các TTHC liên thông, đặc biệt lĩnh vực đất đai; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong từng khâu, từng bước giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thông qua các kênh, phương thức phù hợp, hiệu quả; duy trì nghiêm túc việc tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (tối thiểu 01 lần/năm), qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho tổ chức, công dân. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của thị xã về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn với hình thức phù hợp về công tác giải quyết thủ tục hành chính và năng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC, công chức Bộ phận Một cửa xã. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất (đặc biệt là hệ thống máy tính, máy scan, photo, đường truyền mạng chất lượng cao) cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã; xây dựng mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân".   

Bích Quyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 54
  Tổng lượt truy cập: 2740217