Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Dự toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách năm
01/01/2018 - Lượt xem: 1494

Dự toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách năm

NĂM 2023

Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2023 của thị xã Cai Lậy

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

NĂM 2022

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình Hội đồng nhân dân thị xã

2. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Cai Lậy

3. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022

4. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm

5. Quyết định công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của thị xã Cai Lậy

6. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

7. Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022

8. Nghị quyết về dự toán và phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

9. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

10. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn thị xã năm 2021

NĂM 2021

1. Quyết định công khai dự toán ngân sách  năm 2021 của thị xã Cai Lậy

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2021 trình HĐND thị xã

3. Thuyết minh về công khai dự toán và phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

4. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021

5. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021

6. Quyết định 3829 công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

7. Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2021

8. Công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2022 trình Hội đồng nhân dân thị xã

NĂM 2020

1. Thông báo (737) công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND cấp huyện

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thị xã Cai Lậy

3. Thuyết minh về công khai dự toán và phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

4. Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I/2020

5. Thông báo (180) công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

6. Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

7. Nghị quyết về thu, chi quyết toán ngân sách năm 2019

8. Nghị quyết về dự toán, phân bổ thu chi ngân sách năm 2020

9. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

NĂM 2019

1. Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2019 trình HĐND thị xã

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 9 tháng đầu năm 2019

3. 392/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

4. Báo cáo thuyết minh về công khai dự toán và phân bổ thu chi NSNN năm 2019

5. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2019

6. Công khai dự toán ngân sách quý I-2019

7. Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của thị xã Cai lậy

NĂM 2018

1. Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

2. Nghị quyết về phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

3. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

4. Nghị quyết về Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534