Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông tin công khai minh bạch
01/01/2018 - Lượt xem: 3130

Thông tin công khai minh bạch

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

STT​

Nội dung

1​

Văn bản pháp luật​

Chi tiết

2

Công tác thi đua, khen thưởng

Chi tiết

3​

Công tác cán bộ

 
 

Phân bổ chỉ tiêu, biên chế

Chi tiết

Thông tin tuyển dụng

Chi tiết

Quy hoạch cán bộ

Chi tiết

Thông tin luân chuyển, điều động

Chi tiết

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết

Bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết

Chế độ tiền lương, bậc lương

Chi tiết

Kết quả thanh tra, rà soát năm về bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết

4

Lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước

 
 

Dự toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách năm 

Chi tiết

Số liệu dự toán kinh phí năm, quyết toán năm

Chi tiết

Kết quả thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán

Chi tiết

Quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chuẩn định mức

Chi tiết

5

Lĩnh vực đất đai, tài nguyên

 
 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn

Chi tiết

Kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê đất

Chi tiết

Kế hoạch, kết quả, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi tiết

Kế hoạch, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản

Chi tiết

Các khoản thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản

Chi tiết

6

Lĩnh vực đầu tư, mua sắm công

 
 

Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công

Chi tiết

Danh mục dự án đầu tư mua sắm công

Chi tiết

Việc thực hiện đầu tư, mua sắm công

Chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư

Chi tiết

7

Lĩnh vực giáo dục

 
 

Điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ

Chi tiết

Các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính

Chi tiết

Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

Chi tiết

8

Lĩnh vực y tế

 
 

Hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra y tế

Chi tiết

Công khai tài chính theo quy định của pháp luật

Chi tiết

9

Lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

 
 

Báo cáo hằng năm về phòng chống tham nhũng

Chi tiết

Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi tiết

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 2886534