Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thông tin về CCHC, TTHC Thông tin về CCHC, TTHC

​          Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 55/UBND-NV về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Nội dung trọng tâm Công văn, Ủy ban nhân dâ...

         ​Ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch số 53/KH-UBND tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2023 trên địa bàn thị xã. Nội dung trọng tâm Kế hoạch như sau:

...
Tuyên truyền về định danh điện tử và xác thực điện tử VNeID
Tuyên truyền về định danh điện tử và xác thực điện tử VNeID - 20/03/2023 (số lượt xem: 78)

        Tài khoản định danh điện tử là gì?       Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tản...

​​Ngày 15/3/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thông báo về Thời gian gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã về các nội dung liên quan Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023....
           ​Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Cai Lậy xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Nội dung trọng tâm của Kế hoạch như sau:...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết