Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Thường trực HĐND Thường trực HĐND

Tên đơn vị: Hội đồng nhân dân thị xã

Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 2, phường 1Thị  Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3917514.

Fax: 0273 3917510.

Email: txcailay.vphdnd@tiengiang.gov.vn

Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

Phan Phùng Phú

Chủ tịch

3710631

 

Lê Văn Vũ

Phó Chủ tịch

3917518

levanvu@tiengiang.gov.vn

Ban kinh tế - Xã hội - Hội đồng nhân dân thị xã

Trần Văn Độ

Trưởng ban

0975148909

tranvando@tiengiang.gov.vn

Trương Thúc Bình

P.Trưởng ban

0916802517

truongthucbinh@tiengiang.gov.vn

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã

Lê Văn Đức

Trưởng ban

0941803567

levanduc@tiengiang.gov.vn

Lê Phạm Thụy Duyên

P.Trưởng ban

0942425363

nguyenthiloc@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết