Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thường trực HĐND Thường trực HĐND

Tên đơn vị: Hội đồng nhân dân thị xã

Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 2, phường 1Thị  Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3917514.

Fax: 0273 3917510.

Email: txcailay.vphdnd@tiengiang.gov.vn

Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

Phan Phùng Phú

Chủ tịch

3710631

 

Lê Văn Vũ

Phó Chủ tịch

3917518

levanvu@tiengiang.gov.vn

Ban kinh tế - Xã hội - Hội đồng nhân dân thị xã

Trần Văn Độ

Trưởng ban

0975148909

tranvando@tiengiang.gov.vn

Trương Thúc Bình

P.Trưởng ban

0916802517

truongthucbinh@tiengiang.gov.vn

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã

Lê Văn Đức

Trưởng ban

0941803567

levanduc@tiengiang.gov.vn

Lê Phạm Thụy Duyên

P.Trưởng ban

0942425363

nguyenthiloc@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết