Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Phổ biến, giáo dục pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo quy định tại Điều 86  Luật Đất đai năm 2013  quy định việc bổ trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển cho ở như sau: ...
​         Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của n...
​Kiểm đếm là một thủ tục phải thực hiện trước khi Nhà nước chính thức tiến hành việc thu hồi đất. Vậy việc kiểm đếm đất đai phải tuân thủ quy trình thế nào?...
Quyền lợi của người bị thu hồi đất - 07/03/2022 (số lượt xem: 66)
         1. Quyền được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:...
​         Theo Điều 74 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013thì được bồi thường....
           ​Đối với trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công...
        Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/202...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết