Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Kế hoạch, kết quả bàn giao đất, cho thuê đất Kế hoạch, kết quả bàn giao đất, cho thuê đất

Tìm thấy 21 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1948/QĐ-UBND 11-05-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất 1-lượt Xem
1251/QĐ-UBND 24-03-2023 Về việc giao đất ở tại nông thôn cho bà Trần Thị Hợp thửa đất số 983 tờ bản đồ số 6 1-lượt Xem
1252/QĐ-UBND 24-03-2023 Về việc giao đất ở tại nông thôn cho ông Nguyễn Tấn Hùng thửa đất số 985 tờ bản đồ số 6 0-lượt Xem
1253/QĐ-UBND 24-03-2023 Về việc giao đất ở tại nông thôn cho ông Nguyễn Tấn Hùng thửa đất số 984 tờ bản đồ số 6 0-lượt Xem
1365/QĐ-UBND 19-04-2022 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hoàng thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
1330/QĐ-UBND 18-04-2022 Về việc giao đất cho hộ bà Lê Thị Thanh Thúy thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
1270/QĐ-UBND 14-04-2022 Về việc giao đất cho ông Trà Văn Hai thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
1261/QĐ-UBND 13-04-2022 về việc giao đất cho hộ ông Văn Thành Điền thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4 3-lượt Xem
1260/QĐ-UBND 13-04-2022 về việc giao đất cho hộ ông Văn Thành Điền thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4 2-lượt Xem
1154/QĐ-UBND 12-04-2022 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Chung thửa đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem