Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 282 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2439/QĐ-UBND 06-06-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Lê Văn Xinh, đất tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hội 0-lượt Xem
2440/QĐ-UBND 06-06-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Phan Thị Sáu, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh 0-lượt Xem
2441/QĐ-UBND 06-06-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với ông Nguyễn Văn Bường, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông 0-lượt Xem
2414/QĐ-UBND 02-06-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Thành, đất tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Bình 0-lượt Xem
2413/QĐ-UBND 02-06-2023 Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Lùng, thửa đất tọa lạc tại khu 3 thị trấn Cai Lậy huyện Cai Lậy (nay là khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy) tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
2392/QĐ-UBND 31-05-2023 Về việc thu hồi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Văn An 0-lượt Xem
2348/QĐ-UBND 31-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Lùn, đất tọa lạc tại ấp Phú Hưng, xã Phú Quý 0-lượt Xem
2349/QĐ-UBND 31-05-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Lùn, đất tọa lạc tại ấp Phú Hưng, xã Phú Quý 0-lượt Xem
2143/QĐ-UBND 22-05-2023 Về việc thu hồi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Xem 2-lượt Xem
2020/QĐ-UBND 15-05-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Trần Thị Lệ, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
2019/QĐ-UIND 15-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Trần Thị Lệ, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
1946/QĐ-UBND 11-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Bùi Văn Đoan, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông 0-lượt Xem
1947/QĐ-UBND 11-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với ông Võ Văn Tư, đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4 2-lượt Xem
1878/QĐ-UBND 05-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Bùi Thị Bé, đất tọa lạc tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh 0-lượt Xem
1879/QĐ-UBND 05-05-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Phước, đất tọa lạc tại ấp 7, xã Tân Bình 0-lượt Xem