Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Các phòng, ban, đơn vị Các phòng, ban, đơn vị

1. Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thị xã .

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917510

- Fax: 0273 3917510

- Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Quốc Đạt

Chánh văn phòng

0273 3917519

ngoquocdat@tiengiang.gov.vn

Phạm Hoàng Vũ

Phó Chánh văn phòng

0273 3602334

phamhoangvu@tiengiang.gov.vn

 

     

2. Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế.

- Địa chỉ: QL 1A, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917529

- Fax: 0273 3917528

- Email: txcailay.pkt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Thanh Sơn

Trưởng phòng

0273 3917529

ngothanhson@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thôn

Phó Trưởng phòng

0984592055

nguyenvanthon@tiengiang.gov.vn

       

3. Tên đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3826746

- Fax: 0273 3826744

- Email: txcailay.pqldt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Mạnh Khương

Trưởng phòng 0949.288.858 tranmanhkhuong@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

4. Tên đơn vị: Thanh tra thị xã

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Fax: 0273 3919569

- Email: txcailay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Chí Thanh

Chánh Thanh tra

0902987292

lechithanh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Chánh Thanh tra 0919429816 nguyenthingocha@tiengiang.gov.vn

 5. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829809

- Email: txcailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Thị Thủ

Trưởng phòng

0849333228

doanthithu@tiengiang.gov.vn

Lê Thị Hồng Thúy

PhóTrưởng phòng

 

 

6. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3916125

- Fax: 0273 3826025

- Email: txcailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Lạc

Trưởng phòng

0907236416

levanlac@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Ngọc Thắm

P.Trưởng phòng

0907227338

huynhngoctham@tiengiang.gov.vn

 7. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829787

- Email: txcailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Tấn Lợi

Trưởng phòng

0908158761

nguyentanloi@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 8. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829147

- Email: txcailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Văn Ngọ

Trưởng phòng

0913186927

huynhvanngo@tiengiang.gov.vn

Lỹ Văn Sỹ

P. Trưởng phòng

0939.285.119

lyvansy@tiengiang.gov.vn

Lê Hữu Phước

P. Trưởng phòng

0913.186.926

lehuuphoc@tiengiang.gov.vn

9. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829439

- Email: txcailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Thị Hường

Trưởng phòng

0398151398

 

Nguyễn Hữu Hạnh

P.Trưởng phòng

0907227338

hanh.nguyenhuu@tiengiang.gov.vn

10. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3919589

- Email: txcailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Duy Hậu

Trưởng phòng

01688406896

voduyhau@tiengiang.gov.vn

11. Tên đơn vị: Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3710239

- Email: txcailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Văn Vạn

 Trưởng phòng

0908146887

phamvanvan@tiengiang.gov.vn

Dương Văn Mười

P.Trưởng phòng

0986826646

duongvanmuoi@tiengiang.gov.vn

12. Tên đơn vị:  Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

- Địa chỉ: Đường 868, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3829178

- Email: txcailay.ttvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Cẩm Lệ

Giám đốc

0907049711

tranthicamle@tiengiang.gov.vn

Trần Đại Thắng

Phó Giám đốc

0273 3829178

trandaithang@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thảo

Phó Giám đốc

0908656840

txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

13. Tên đơn vị:  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Địa chỉ:  Quốc lộ IA, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3918340

- Email: txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Sơn Trường

Giám đốc

0988823768

 txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Đặng Tấn Bá

Phó Giám đốc

0918409418

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tư

Phó Giám đốc

0918263577

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

 14. Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

- Địa chỉ:  Quốc lộ IA, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3826443

- Email: txcailay.ttdvktnn@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thủ

P. Giám đốc

0903914119

 txcailay.ttdvktnn@tiengiang.gov.vn

15. Tên đơn vị:  Trung tâm Y tế

- Địa chỉ:  ấp Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3772244

- Fax: 0273 3772245

- Email: txcailay.ttyt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thắm

Giám đốc

0354028129

Tham.NguyenVan@Tiengiang.gov.vn

 

     

16. Tên đơn vị:  Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

- Địa chỉ:  số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273  3919617

- Fax: 0273 3710656

- Email: txcailay.bqlda@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Mộng

Giám đốc

 

02733.503.791

huynhthanhmong@tiengiang.gov.vn

Lê Quang Thạch

P. Giám đốc

0913.640.749

lequangthach@tiengiang.gov.vn

Phạm Thị Trúc Linh

P. Giám đốc

0918.949.899

phamthitruclinh@tiengiang.gov.vn

17. Tên đơn vị:  Ban Quản lý chợ

- Địa chỉ:  Đường Đặng Văn Thạnh, Khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3826504

- Email: txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Văn Thiết

Phó Trưởng Ban

0908494853

txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

 

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết