Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Các phòng, ban, đơn vị Các phòng, ban, đơn vị

1. Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thị xã .

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917510

- Fax: 0273 3917510

- Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Quốc Đạt

Chánh văn phòng

0273 3917519

ngoquocdat@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Hữu Thi 

Phó Chánh văn phòng

0273 3602334

nguyenhuuthi@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Lộc

Phó Chánh văn phòng   nguyenthiloc@tiengiang.gov.vn

2. Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế.

- Địa chỉ: QL 1A, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917529

- Fax: 0273 3917528

- Email: txcailay.pkt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Thanh Sơn

Trưởng phòng

0273 3917529

ngothanhson@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thôn

Phó Trưởng phòng

0984592055

nguyenvanthon@tiengiang.gov.vn

       

3. Tên đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3826746

- Fax: 0273 3826744

- Email: txcailay.pqldt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Mạnh Khương

Trưởng phòng 0949.288.858 tranmanhkhuong@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

4. Tên đơn vị: Thanh tra thị xã

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Fax: 0273 3919569

- Email: txcailay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Chí Thanh

Chánh Thanh tra

0902987292

lechithanh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Chánh Thanh tra 0919429816 nguyenthingocha@tiengiang.gov.vn

 5. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829809

- Email: txcailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Thị Thủ

Trưởng phòng

0849333228

doanthithu@tiengiang.gov.vn

Lê Thị Hồng Thúy

Phó Trưởng phòng

 

 

6. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3916125

- Fax: 0273 3826025

- Email: txcailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Lạc

Trưởng phòng

0907236416

levanlac@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Ngọc Thắm

P.Trưởng phòng

0907227338

huynhngoctham@tiengiang.gov.vn

 7. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829787

- Email: txcailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Tấn Lợi

Trưởng phòng

0908158761

nguyentanloi@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 8. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829147

- Email: txcailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Văn Ngọ

Trưởng phòng

0913186927

huynhvanngo@tiengiang.gov.vn

Lỹ Văn Sỹ

P. Trưởng phòng

0939.285.119

lyvansy@tiengiang.gov.vn

Lê Hữu Phước

P. Trưởng phòng

0913.186.926

lehuuphoc@tiengiang.gov.vn

9. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3829439

- Email: txcailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Thị Hường

Trưởng phòng

0398151398

 

Nguyễn Hữu Hạnh

P.Trưởng phòng

0907227338

hanh.nguyenhuu@tiengiang.gov.vn

10. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3919589

- Email: txcailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Duy Hậu

Trưởng phòng

01688406896

voduyhau@tiengiang.gov.vn

11. Tên đơn vị: Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 70, Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3710239

- Email: txcailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Văn Vạn

 Trưởng phòng

0908146887

phamvanvan@tiengiang.gov.vn

Dương Văn Mười

P.Trưởng phòng

0986826646

duongvanmuoi@tiengiang.gov.vn

12. Tên đơn vị:  Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

- Địa chỉ: Đường 868, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3829178

- Email: txcailay.ttvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Cẩm Lệ

Giám đốc

0907049711

tranthicamle@tiengiang.gov.vn

Trần Đại Thắng

Phó Giám đốc

0273 3829178

trandaithang@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thảo

Phó Giám đốc

0908656840

txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

13. Tên đơn vị:  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Địa chỉ:  Quốc lộ IA, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3918340

- Email: txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Sơn Trường

Giám đốc

0988823768

 txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Đặng Tấn Bá

Phó Giám đốc

0918409418

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tư

Phó Giám đốc

0918263577

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

 14. Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

- Địa chỉ:  Quốc lộ IA, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3826443

- Email: txcailay.ttdvktnn@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thủ

P. Giám đốc

0903914119

 txcailay.ttdvktnn@tiengiang.gov.vn

15. Tên đơn vị:  Trung tâm Y tế

- Địa chỉ:  ấp Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3772244

- Fax: 0273 3772245

- Email: txcailay.ttyt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thắm

Giám đốc

0354028129

Tham.NguyenVan@Tiengiang.gov.vn

 

     

16. Tên đơn vị:  Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

- Địa chỉ:  số 345, Đường Mỹ Trang, khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273  3919617

- Fax: 0273 3710656

- Email: txcailay.bqlda@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Mộng

Giám đốc

 

02733.503.791

huynhthanhmong@tiengiang.gov.vn

Lê Quang Thạch

P. Giám đốc

0913.640.749

lequangthach@tiengiang.gov.vn

Phạm Thị Trúc Linh

P. Giám đốc

0918.949.899

phamthitruclinh@tiengiang.gov.vn

17. Tên đơn vị:  Ban Quản lý chợ

- Địa chỉ:  Đường Đặng Văn Thạnh, Khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3826504

- Email: txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Văn Thiết

Phó Trưởng Ban

0908494853

txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

 

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết