Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng

​Thông báo: Chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục, đào tạo năm 202...
​Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển kì tuyển dụng viên chức năm 202...
​Thông báo: Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kì tuyển dụng viên chức năm 202...
​Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 202...
​Thông báo: Về việc giới hạn tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 202...
Thông báo về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức cấp xã năm 202...
​Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 202...
​Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 202...
​Thông báo: Danh sách thí sinh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đóng phí dự tuyển viên chức năm 202...
​Thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Cai Lậ...
​Thông báo: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (vòng 2...
​Thông báo: Tài liệu ôn tập thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (Vòng 2...
​Thông báo: Điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (Vòng 1) trên địa bàn thị xã Cai Lậ...
​Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (vòng 1...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết