Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 80 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
561/UBND-QLĐT 18-04-2022 V/v triển khai thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh
104/KH-UBND 30-03-2022 Tổ chức đối thoại giữa Ủy ban nhân dân thị xã với thanh niên thị xã Cai Lậy năm 2022 0-lượt Xem
398/UBND-QLĐT 21-03-2022 Về việc triển khai Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT
309/UBND-QLĐT 08-03-2022 V/v thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 1-lượt Xem
83/UBND-QLĐT 20-01-2022 V/v triển triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
77/UBND-QLĐT 19-01-2022 Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 0-lượt Xem
69/UBND-QLĐT 18-01-2022 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 0-lượt Xem
08/KH-UBND 14-01-2022 Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
41/UBND-NC 14-01-2022 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 0-lượt Xem
32/UBND-QLĐT 12-01-2022 v/v trình phê duyệt bổ sung đơn giá bồi thường đất dự án dường cao tốc TL-MT. Hạng mục bô sung dường gom, cầu tạm giữ lại và hoàn trả kênh mương 2-lượt Xem
23/UBND-QLĐT 10-01-2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
2204/UBND-KT 31-12-2021 V/v chủ động các giải pháp phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2021-2022 0-lượt Xem
2157/UBND-QLĐT 24-12-2021 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 13005/BGTVT-VT ngày 07/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải
2089/UBND-QLĐT 13-12-2021 Về việc lắp đặt camera trên xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
2088/UBND-QLĐT 13-12-2021 Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.