Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 862 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1095/QĐ-UBND 16-03-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với ông Lê Văn Năm, đất tọa lạc tại ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý 0-lượt Xem
943/QĐ-UBND 09-03-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Phạm Thị Thuận, đất tọa lạc tại ấp Phú An, xã Phú Quý 0-lượt Xem
947/QĐ-UBND 09-03-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Út, đất tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Bình 0-lượt Xem
942/QĐ-UBND 09-03-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Phạm Thị Thuận, đất tọa lạc tại ấp Phú An, xã Phú Quý 0-lượt Xem
709/QĐ-UBND 22-02-2023 V/v điều chỉnh Quyết định thu hồi đất đối với hộ Dương Thị Thận thực hiện Công trình đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận giai đoạn 1 0-lượt Xem
666/QĐ-UBND 20-02-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Lan, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
665/QĐ-UBND 20-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Lan, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
491/QĐ-UBND 10-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với ông Nguyễn Văn Trọng, đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 1 0-lượt Xem
492/QĐ-UBND 10-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với bà Huỳnh Thị Hảnh, đất tọa lạc tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú 0-lượt Xem
493/QĐ-UBND 10-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ bà Nguyễn Thị Bân, đất tọa lạc tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh 0-lượt Xem
472/QĐ-UBND 08-02-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Phạm Văn Dể, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
473/QĐ-UBND 08-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Phạm Văn Dể, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung 0-lượt Xem
474/QĐ-UBND 08-02-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Phạm Văn Thêm, đất tọa lạc tại ấp Phú An, xã Phú Quý 0-lượt Xem
475/QĐ-UBND 08-02-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Phạm Văn Thêm, đất tọa lạc tại ấp Phú An, xã Phú Quý 0-lượt Xem
460/QĐ-UBND 07-02-2023 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với hộ ông Phan Văn Sáu, đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Phú Quý 1-lượt Xem