Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên

- Về tọa độ địa lý:

+ Kinh độ Đông        : 105033'22" - 105044'69"

+ Vĩ độ Bắc               :   10035'37" -   10050'40"

- Diện tích tự nhiên: 14.019 ha

- Dân số:  123.861 nhân khẩu; Mật độ dân số: 878 người/km2.

- Ranh giới địa lý hành chính: 

+ Phía Bắc giáp huyện Tân Phước;

+ Phía Đông giáp huyện Châu Thành;

+ Phía Tây giáp huyện Cai Lậy;

+ Phía Nam giáp huyện Cai Lậy;

- Thị xã Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính: Gồm 6 phường, 10 xã,: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Phú Quý, xã Tân Bình, xã Thanh Hòa, xã Tân Hội, xã Long Khánh, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Mỹ Phước Tây, xã Mỹ Hạnh Trung, xã Tân Phú, xã Nhị Quý.

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết