Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Xã Thanh Hòa: Niềm vui về đích nông thôn mới nâng cao
02/12/2021

        Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước nói chung và thị xã Cai Lậy nói riêng diễn biến phức tạp và kéo dài ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống và sức khỏe của nhân dân, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Sau thời gian phấn đấu đến nay xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy đã về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng kế hoạch.

         Về Thanh Hòa trong những ngày này, mới thấy được sự thay da đổi thịt của xã Anh hùng trong kháng chiến đang trên đường phát triển, là xã ven của thị xã Cai Lậy, Thanh Hòa có diện tích tự nhiên 678,09 ha, trong đó có 547,42 ha diện tích cây ăn trái, xã có đường tránh Quốc lộ IA ngang qua trung tâm xã dài hơn 1,8 km, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại cùng với sự đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng, tài nguyên, hệ thống giao thông hoàn chỉnh để Thanh Hòa khai thác dịch vụ như: bến bãi, điểm dừng chân, chợ nông sản,… gắn sản xuất nông nghiệp bền vững với thương mại, dịch vụ và du lịch. Năm 2021, Thanh Hòa là 1 trong 2 xã của thị xã Cai Lậy được tỉnh chọn ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đến cuối năm 2017 xã Thanh Hòa về đích nông thôn mới, đồng thời xây dựng lộ trình tiếp tục cũng cố nâng chất các tiêu chí đạt được để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tạo bộ mặt bông thôn ngày thêm khởi sắc khởi sắc. Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, công sở làm việc, nhà văn hóa liên ấp, nhà văn hóa xã, trụ sở ấp được xây dựng kiên cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhưng điều quan trọng hơn hết là người dân trong xã đã hiểu được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương ra sức phấn đấu cho mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao đúng kế hoạch vào cuối năm 2021.

Xã Thanh Hòa: Niềm vui về đích nông thôn mới nâng cao

 

Đường hoa kênh Mới xã Thanh Hòa

          Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bên cạnh các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, người dân trong xã đồng tình, hưởng ứng bằng việc hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, đóng góp ngày công để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường, điện, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, kiên cố hóa trường lớp, phát triển chợ... với tổng kinh phí gần 84,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 1,287 tỷ đồng, ngân sách thị xã trên 6,615 tỷ đồng, ngân sách xã 192 triệu đồng, tín dụng 35,5 tỷ đồng, doanh nghiệp 1,469 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 39,327 tỷ đồng, từ đó làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Tỉ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo qui định là 95,72 %, tăng 5,88 % so với năm 2017; Năm 2021, từ nguồn vốn đầu tư phát triển trên 4,2 tỷ đồng xã xây dựng 4 tuyến đường gồm: đường Lê Văn Bưu; đường Tổ 12, thuộc ấp Thanh Sơn; đường Nguyễn Văn Khai, ấp Thanh Hiệp và đường Tổ 1 ấp Thanh Hưng. Các tuyến đường có tồng chiều dài trên 3,4 km, ngang 4 m, trong đó có 3 m láng nhựa.  Nâng đến nay, đường xã có 1 tuyến, dài gần 1,2 km, đường ấp 12 tuyến, dài trên 11 km, trong đó có 11 tuyến được cứng hóa, dài trên 9,5 km, đạt 86,78 %, đường dân sinh 16 tuyến dài 11,4 km, trong đó có 12 tuyến được cứng hóa dài gần 9 km, đạt 78,52 %. Từ việc huy động sức dân trong thực hiện xây dựng các công trình giao thông nông thôn xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, điển hình như ông Lê Văn Năm, anh Phan Văn Mẫn, ở ấp Thanh Hiệp, anh Huỳnh Văn Đức, ở Thanh Sơn, mỗi hộ hiến khoảng 500 m 2 đất.” Anh Huỳnh Văn Đức ở ấp Thanh Sơn chia sẻ:” Sau khi xã có chủ trương mở rộng đường Tổ 1, ấp Thanh Sơn để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tôi sẵn sàng hiến 500 m 2 đất vườn cây ăn trái để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Mình mất một phần đất nhưng đổi lại là đường xá được mở rộng, tạo thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển hàng nông sản, để phát triển kinh tế cho địa phương là việc nên làm và có ý nghĩa thiết thực”.  Tỉ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100 %, hệ thống điện ngoài nhà đường dây điện từ sau công tơ điện về hộ gia đình đảm bảo an toàn, tỉ lệ hộ chăn nuôi, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt, đường giao thông có rảnh thoát nước, trồng hoa, cây xanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh xử lý nước thải, tổ thu gom xử lý rác đúng theo qui định, đảm bảo vệ sinh môi trường, tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100 %, hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch đạt 100 %, tăng 14,86 %  so với năm 2017.

          Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Hòa xác định mục tiêu cuối cùng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nông thôn mới nâng cao không chỉ có đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm y tế, trường học được xây dựng mới, mà nông thôn mới nâng cao chính là sự phát triển về năng lực, trình độ của nông dân, khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển vườn cây ăn trái theo hướng ViêtGap; hỗ trợ cây, con giống, nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để nâng cao mức sống người dân. Đó chính là sức mạnh để làm nên nông thôn mới nâng cao.

          Để đưa kinh tế - xã hội phát triển bền vững, trong giai đoạn 2021 - 2026, cơ cấu kinh tế của xã đã chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng phát triển vườn cây ăn trái, giá trị kinh tế cao và dịch vụ thương mại, điều này đánh dấu sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế vườn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và đặc biệt tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn của xã từng bước thay da đổi thịt trong những năm tới. Ngoài ra, xã cũng đã chú trọng các giải pháp để đạt được từng tiêu chí cụ thể như: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất, lấy giá trị kinh tế làm mục tiêu phấn đấu và lấy sản xuất hàng hóa làm nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc chuyển đổi trồng cây ăn trái theo hướng ViêtGap, để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Thành lập hợp tác xã cây ăn trái và dịch vụ Thanh Bình, có 101 thành viên tham gia trồng 27,38 ha sầu riêng và mít, trong đó có 11,13 ha sản xuất theo qui trình VietGap và thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025. Tỉ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 99,64 %, tăng 8,47 % so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,84 triệu đồng/năm, tăng 23,67 triệu đồng so với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47 %, giảm 3,34 % so với năm 2017. Anh Nguyễn Thanh Vân, ở ấp Thanh Hiệp cho biếtTừ ngày xã xây dựng nông thôn mối nâng cao, xã tổ chức nhiều cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các mô hình sản xuất đạt hiệu qủa. Tôi áp dụng vào sản xuất xử lý cây sầu riêng ra hoa trái vụ, cho thu nhập cao, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình tôi và bà con phát triển mạnh hơn so với trước đây. Về diện mạo nông thôn thay đổi rất nhiều, đường giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang phục vụ việc đi lại, khám chữa bệnh, học hành cho học sinh và  nhu cầu vui chời, giải trí cho người dân”.

          Trụ sở UBND, Nhà Văn hóa xã, nhà văn hóa liên ấp, trụ sở ấp văn hóa được xây dựng khang trang phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các tuyến đường chính trong xã được thắp sáng, trật tự an toàn xã hội ổn định, tình làng, nghĩa xóm càng thêm thắt chặt. Trạm y tế được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,98%. Trường mẫu giáo, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có các phòng chức năng theo qui định, trang bị thiết bị đồ dùng dạy học, sân chơi, bãi tập,…đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Để xây dựng thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã và lãnh đạo các ấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều biện pháp. Trong đó, biện pháp quan trọng hàng đầu vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, xã luôn công khai, minh bạch mọi nguồn lực để người dân yên tâm, tin tưởng.

           Ông Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng ủy- chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết: “ Năm 2021 xã Thanh Hòa được cấp trên chọn ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. Ngay từ đầu năm Đảng ủy xã Thanh Hòa đề ra Nghị quyết lãnh đạo, UBND xã triển khai kế hoạch, kiện toàn  Ban chỉ đạo phân công thành viên phụ trách ấp và từng tiêu chí. Các tiêu chí đạt được tiếp tục cũng cố, tiêu chí chưa đạt phấn đấu xây dựng. Hàng tháng, quí tổ chức họp rút kinh nghiệm tìm giải pháp tháo rỡ những khó khăn vương mắc đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, múc đích của việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và  huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã đạt 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

          Quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Thanh Hòa đã về đích thành công. Tuy nhiên, làm thế nào xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài cho nhân dân là mục tiêu mà Đảng ủy, chính quyền xã Thanh Hòa luôn đặt ra và hướng tới.

          Với những kết quả đạt được xã Thanh Hòa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và xã sẽ tổ chức đón nhận danh hiệu này trong niềm hân hoang, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương./.

                                                                    Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 10
  Hôm nay: 1036
  Tổng lượt truy cập: 2680562