Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cai Lậy
11/11/2021

          ​Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nhằm tạo nhân tố thúc đẩy Phong trào ngày càng phát triển bền vững. Phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động phong trào có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cai Lậy

 

         Phòng Văn hóa Thông tin đã phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND tham mưu kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo các cấp thị xã các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào trên địa bàn; và tổ chức sơ, tổng kết kế hoạch theo đúng quy định hàng năm.

         Thông qua Phong trào thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thế, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh và sáng tạo trong công việc.  Bên cạnh việc phát hiện để xây dựng gương điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện hỗ trợ các điển hình phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp để thúc đẩy Phong trào phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm chứng các mô hình, nhân tố mới, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Định kỳ đánh giá, lựa chọn những mô hình tiêu biểu, xuất sắc có hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trong thực hiện các nội dung của Phong trào để biểu dương, khen thưởng. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị để nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả trong Phong trào thi đua để học tập làm theo. Biểu dương kịp thời những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên mọi người đồng thuận thực hiện Phong trào, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương.

         Phong trào sẽ được phát động trong tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhiều năm đạt chuẩn văn hóa, tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ấp, khu phố nhiều năm đạt danh hiệu văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đồng thời phát động cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có sáng kiến, các giải pháp hiệu quả trong triển khai, thực hiện các nội dung xây dựng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cai Lậy./.

                                                                                                Phạm Thị Hường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1037
  Tổng lượt truy cập: 2680563