Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 85 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1314/UBND-QLĐT 31-08-2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp nghĩ Lễ Quốc Khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới 1-lượt Xem
1308/UBND-QLĐT 31-08-2022 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ 02/9 2-lượt Xem
1104/UBND-QLĐT 26-07-2022 V/v triển khai kế hoạch thực hiện công tác duy tu dự án BOT Quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
898/UBND-QLĐT 17-06-2022 V/v tăng cường công tác kiểm soát kết hợp tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6 – 15/7/2022 trên địa bàn thị xã 0-lượt Xem
870/UBND-QLĐT 10-06-2022 V/v triển khai Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 0-lượt Xem
561/UBND-QLĐT 18-04-2022 V/v triển khai thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh
104/KH-UBND 30-03-2022 Tổ chức đối thoại giữa Ủy ban nhân dân thị xã với thanh niên thị xã Cai Lậy năm 2022 1-lượt Xem
398/UBND-QLĐT 21-03-2022 Về việc triển khai Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT
309/UBND-QLĐT 08-03-2022 V/v thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 3-lượt Xem
83/UBND-QLĐT 20-01-2022 V/v triển triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
77/UBND-QLĐT 19-01-2022 Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 1-lượt Xem
69/UBND-QLĐT 18-01-2022 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 1-lượt Xem
08/KH-UBND 14-01-2022 Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
41/UBND-NC 14-01-2022 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 1-lượt Xem
32/UBND-QLĐT 12-01-2022 v/v trình phê duyệt bổ sung đơn giá bồi thường đất dự án dường cao tốc TL-MT. Hạng mục bô sung dường gom, cầu tạm giữ lại và hoàn trả kênh mương 5-lượt Xem