Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Xã, phường Xã, phường

Ủy ban nhân dân các xã phường

1

Tên đơn vị: UBND Phường 1.

Địa chỉ: Đường Cao Đăng Chiếm, khu phố 3, Phường 1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710306

Email: txcailay.phuong1@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: UBND Phường 2.

Địa chỉ: Phường 2, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3919433 ; 3919434

Email: txcailay.phuong2@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: UBND Phường 3.

Địa chỉ: Đường 868, P.3, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3919848

Email: txcailay.phuong3@tiengiang.gov.vn

4

Tên đơn vị: UBND Phường 4.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 1, P.4, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710014

Email: txcailay.phuong4@tiengiang.gov.vn

5

Tên đơn vị: UBND Phường 5.

Địa chỉ: Đường 868, P.5, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710035

Email: txcailay.phuong5@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: UBND Phường Nhị Mỹ.

Địa chỉ: Phường Nhị Mỹ, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826930

Email: txcailay.phuongnhimy@tiengiang.gov.vn

7

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình.

Địa chỉ: xã Tân BìnhTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826593.

Email: Txcailay.Tanbinh@Tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây.

Địa chỉ: xã Mỹ Phước TâyTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914892

Email: Txcailay.MyphuocTay@Tiengiang.gov.vn

9

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông.

Địa chỉ: xã Mỹ Hạnh ĐôngTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914622.

Email: Txcailay.MHDong@Tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Trung.

Địa chỉ:  xã Mỹ Hạnh TrungTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914897.

Email: Txcailay.MHTrung@Tiengiang.gov.vn

11

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.

Địa chỉ:  xã Tân PhúTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814337.

Email: Txcailay.TanPhu@Tiengiang.gov.vn

12

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Hội.

Địa chỉ: xã Tân HộiTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3718773.

Email: Txcailay.TanHoi@Tiengiang.gov.vn

13

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý.

Địa chỉ: xã Nhị QuýTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814750.

Email: Txcailay.Nhiquy@Tiengiang.gov.vn

14

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thanh Hoà.

Địa chỉ:  xã Thanh HoàTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826336.

Email: Txcailay.ThanhHoa@Tiengiang.gov.vn

15

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Quý.

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Phú Quý, TXCL,  tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814807.

Email: Txcailay.PhuQuy@Tiengiang.gov.vn

16

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh.

Địa chỉ:  Đường 868, xã Long KhánhTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826258.

Email: Txcailay.Longkhanh@Tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết